Individuální vývozy odpadů

        Doprava a likvidace velkoobjemového odpadu od občanů        a firem na objednávku

Jednorázové objednávky na dopravu a likvidaci odpadu je nutno vyřídit alespoň                2-3 pracovní dny předem, a to buď osobně na Logistickém centru odpadů Bobrky, popř. telefonicky. Na základě objednávky přistavíme odpadové nádoby včetně likvidace odpadu.


Je možno zapůjčit následující typy kontejnerů:

  • stojan na pytle s kovovým víkem (obsah 120 l) včetně pytle
  • popelnice (110 l) kovová + (120 l nebo 240 l) plastová
  • kontejner (1100 l) kovový nebo plastový
  • vratový kontejner o objemu 8 m3
  • vratový kontejner o objemu 18 m3
  • vratový kontejner na stavební suť o objemu 8 m3 (je potřeba dbát na to, aby nedošlo k přetížení kontejneru, tzn. naplnit kontejner max 7 tunami odpadu tak, aby byla zajištěna snadná a bezpečná manipulace s kontejnerem)

Do kontejnerů je možno ukládat:

  • velkoobjemový odpad z domácností vzniklý např. při stěhování či vyklízení bytů, domů, sklepů, mimo odpad nebezpečný
  • velkoobjemový odpad od právnických a fyzických osob z podnikání vzniklý např.   při stěhování firmy, generálním úklidu, mimo odpad nebezpečný
  • stavební odpad - beton, cihly, omítky (nesmí obsahovat izolační materiály, lepenky, eternit, igelity apod.)   bez ostatních příměsí včetně nebezpečného odpadu
  • ořezané větve (v rámci jarního a podzimního úklidu od občanů)

Každý z výše uvedených odpadů je možno ukládat do objednaného kontejneru pouze zvlášť. Nikdy ne dohromady!

          Pro snadnou manipulaci s kontejnerem je nutno zajistit manipulační prostor             cca 15m x 3m x 3,5m.


Bližší informace vám poskytne Mgr. Andrea Jánošková

na tel.: 774 878 126

E-mail: andrea.janoskova@tsvsetin.cz

 

 
 
 
 

Aktuality