Sběrný dvůr

Sběrný dvůr tříděného odpadu

 

Sběrný dvůr je místo, kde jsou přijímány a skladovány odpady z domácností fyzických osob s trvalým pobytem ve Vsetíně, které nelze odložit do popelnic nebo středních kontejnerů, a to z důvodu větších rozměrů nebo z důvodu nebezpečnosti odpadů.                 Pro fyzické nebo právnické osoby oprávněné k podnikání je tato služba zpoplatněna             dle aktuálního ceníku TS Vsetín, s výjimkou zpětně odebraných elektrozařízení.Do sběrného dvora je tedy možno ukládat:

  • nebezpečný odpad - např. zbytky barev, baterie, akumulátory
  • velkoobjemový odpad - nábytek, koberce, podlahové krytiny
  • ostatní odpad - oděvy a textil, pneumatiky, železo, stavební materiály na bázi sádry

         

           Pro občany města Vsetína je také k dispozici - Sběrný dvůr u Kauflandu,            provozovatel: Technické služby města Vsetín, p.o.

 

Provozní doba Sběrného dvoru u Kauflandu: Po - Pá od 8:00 do 18:00                                                                                  So        od 8:00 do 12:00        

Podmínky provozu a další informace na tel.: 731 521 588                                                     nebo na webových stránkách: www.tsvs.cz  

 
 
 
Soubory ke stažení
 
Seznam přijímaného odpadu kategorie OSeznam přijímaného odpadu kategorie O
Seznam přijímaného odpadu kategorie NOSeznam přijímaného odpadu kategorie NO
 
 
 

Aktuality