PO - PÁ 6:00 - 18:00 - Poslední příjem odpadu 17:30

Exkurze areálu

Logistické centrum Technických služeb Vsetín, s.r.o. nově vybudovalo vzdělávací centrum zaměřené především na výuku a motivaci dětí v oblasti třídění odpadů. Program vedený lektorkou je veden formou přímé návštěvy zařízení pro nakládání s odpady jako je sběrný dvůr, překladiště, drtič, třídící linka a venkovní sklady. Exkurze je doprovázena teoretickou částí, která je zaměřena na podrobný popis zářízení, správného nakládání s odpady, třídění a jejich následné využití.

Bližší informace u Kuzníkové Aleny na
tel.: 604 650 617
nebo e-mail: alena.kuznikova@tsvsetin.cz