PO - PÁ 6:00 - 18:00 - Poslední příjem odpadu 17:30

Logistické centrum odpadů Mikroregionu Vsetínsko bylo navrženo za účelem integrace sběru komunálního a separovaného odpadu z celé lokality Mikroregionu Valašsko.

Vlastní stavba tvoří 21 stavebních objektů a 6 provozních souborů.
Hlavními stavebními objekty jsou:

 

Hala pro dotřiďování separovaného odpadu

Hala pro dotřiďování separovaného odpadu (PET lahví, papíru, kartonu) rozměrů 66x20 m má světlou výšku 8 m po vazník. Halu tvoří ocelová nezateplená konstrukce. Obsluha pracuje v uzavřené vyhřívané a větrané vestavbě.

 

Hala pro skladování slisovaných balíků plastu a papíru

Hala je obdobné konstrukce, rozměrů 15x20 m stejné světlé výšky. V části haly je odděleně umístěn lis pro drcení velkoobjemového odpadu.

 

Překladiště komunálního odpadu

Netříděný komunální odpad je svážen do překladiště komunálního odpadu, kde je nakládán do velkoobjemových kontejnerů a odvážen k další konečné likvidaci (spalování ve spalovně odpadů nebo ukládání na skládky odpadků). V hale rozměrů 30x15 m se soustřeďuje svoz komunálního odpadu. V uzavřené větrané hale s odvodem vzduchu s využitím vyšších stupňů filtrace se směsný komunální odpad vyklopený na betonovou podlahu nakládá do velkoobjemových kontejnerů. V rámci překládání jsou ze směsného komunálního odpadů vytříďovány nežádoucí materiály zejména nebezpečné složky nebo objemné kusy odpadu.

 

Hala pro skladování nebezpečného odpadu

Stavba haly pro skladování nebezpečného odpadu byla z důvodu možného zatopení z blízké řeky Bečvy pod drobnohledem připomínek orgánů Povodí Moravy, hygieny práce a odboru životního prostředí. Stavební zajištění a provozní řád musí splňovat jejich přísná kritéria. Halu tvoří ocelová zateplená konstrukce, rozměrů 15x36 m, s možností temperování. V části haly je umístěna vytápěná plocha určená k demontážím elektroniky a elektrotechniky k dalšímu zpracování.

 

Sběrný dvůr

V sousedství haly pro skladování nebezpečného odpadu je zpevněná plocha s přístřeškem, pod kterým jsou umístěny kontejnery pro třídění různého odpadu. Jedná se o sběrný dvůr, který slouží všem producentům k shromažďování nepotřebného odpadu, který není komunální. Občané města Vsetín mají možnost odložení odpadu ve sběrném dvoře zdarma, pro ostatní je zpoplatněn.

 

Manipulační plochy

Součástí areálu je poměrně velká zpevněná plocha určená pro činnosti, které jsou součástí logistiky dalšího nakládání s odpady. Zároveň je tato plocha určena k odstavení techniky a nádob ke shromažďování odpadu.

 

Provozní doba Logistického centra odpadu je: Po - Pá od 6:00 do 17:30 hod.

Sběrný dvůr tříděného odpadu

Sběrný dvůr je místo, kde jsou přijímány a skladovány odpady z domácností fyzických osob s trvalým pobytem ve Vsetíně, které nelze odložit do popelnic nebo středních kontejnerů, a to z důvodu větších rozměrů nebo z důvodu nebezpečnosti odpadů. Pro fyzické nebo právnické osoby oprávněné k podnikání je tato služba zpoplatněna dle aktuálního ceníku TS Vsetín, s výjimkou zpětně odebraných elektrozařízení.


Do sběrného dvora je tedy možno ukládat:

  • nebezpečný odpad - např. zbytky barev, baterie, akumulátory
  • velkoobjemový odpad - nábytek, koberce, podlahové krytiny
  • ostatní odpad - oděvy a textil, pneumatiky, železo, stavební materiály na bázi sádry

Pro občany města Vsetína je také k dispozici - Sběrný dvůr u Kauflandu, provozovatel: Technické služby města Vsetín, p.o.

Provozní doba Sběrného dvoru u Kauflandu:
Po - Pá od 8:00 do 18:00
So od 8:00 do 12:00

Podmínky provozu a další informace na tel.: 731 521 588 nebo na webových stránkách: www.tsvs.cz

 

Soubory ke stažení
 - Seznam přijímaných odpadů O a NO

 

soubor