PO - PÁ 6:00 - 18:00 - Poslední příjem odpadu 17:30

Termíny svozů

 

Svoz a odstranění odpadu z odpadových nádob občanů a firem

Občané Vsetína,  kteří mají zaplacen poplatek za odpady na Měst.úřadě Vsetín a nemají zatím popelnici, ať nahlásí tuto skutečnost na TS buď osobně nebo telefonicky (v případě poškození nebo ztrátě odp. nádoby mají možnost požádat o bezplatnou výměnu).

Bližší informace na tel.: 571 428 890 nebo 733 678 995 
E-mail: tsvsetin@tsvsetin.cz


Firmy mají možnost uzavřít roční smlouvu na svoz odpadu z odpadových nádob (popelnice nebo kontejner). Za případné poškození, zničení či ztrátu odp. nádoby jsou povinny firmy zaplatit polovinu aktuální pořizovací ceny odp. nádoby.

Bližší informace u Jany Pončíkové na tel.: 571 428 894
E-mail: jana.poncikova@tsvsetin.cz


Četnost svozu

popelnice 110 litrů

1 x týdně    

1 x 14 dnů  

kontejner 1 100 litrů

2 x týdně 

1 x týdně

pytel plastový 70 l itrů    

 

1 x měsíčně   

Na svozu odpadu z odpadových nádob se podílí 3 speciální vozidla MAN. Z toho 2 vozidla jsou schopna vyklápět jak popelnice tak kontejnery a 1 vozidlo je jednoúčelové pouze na svoz popelnic.Tato vozidla provádí svoz odpadu v celém městě včetně jeho okrajových místních částí dle týdenního harmonogramu. Velké svozové technice vypomáhají dvě vozidla Bonetti, která zajišťují svoz odpadu z odpadkových košů a popelnic ve městě a z lokalit, které jsou těžko přístupné běžným svozovým vozidlům. Svoz z těchto lokalit zajišťujeme pouze v době sjízdnosti komunikací k nim vedoucím. Po dobu nepřístupnosti odp.nádoby v zimním období používají občané po dohodě s TS na odpad pytle, které jsou na termín svozu připraveny u hlavní komunikace, nebo mají v zimním období přesunutou popelnici po dohodě s TS u hlavní komunikace.


Svoz odpadu probíhá každý pracovní den v době od 6.00 hod do 14.00 hod. V případě poruchy provedou TS svoz nejpozději do 3. dnů. Každý občan i firma jsou povinni připravit na sjednaný svozový den odpadovou nádobu ke komunikaci tak, aby nebránila silničnímu provozu, byla snadno přístupná svozové technice a po provedení svozu umístit odpadovou nádobu zpět na stálé stanoviště.


Občané i firmy jsou povinni ukládat odpad pouze do odpadových nádob, ne vedle nich.


Úklid na stanovišti provádí pracovníci TS v případě, že došlo k znečištění prostoru důsledkem jejich neopatrné manipulace s odpadem.

Dle obecně závazné vyhlášky Města Vsetína o nakládání s odpady č. 16/2001 jsou pro občany města určeny následující počty osob na 1 odpadovou nádobu: popelnice 110 l (svoz 1 x týdně) minimálně pro 4 osoby a kontejner 1100 l (svoz 2 x týdně) minimálně pro 80 osob.


Bližší informace na tel.: 571 428 890 nebo 733 678 995 
E-mail: tsvsetin@tsvsetin.cz