PO - PÁ 6:00 - 18:00 - Poslední příjem odpadu 17:30

O společnosti

Technické služby Vsetín, s.r.o.

V dubnu roku 1968 byla Městským národním výborem ve Vsetíně pro potřeby údržby městského majetku a zařízení jako i pro služby obyvatelům Vsetína založena organizace s názvem Technické služby a stavební údržba Městského národního výboru Vsetín. 

V září roku 2002 Technické služby města Vsetína příspěvkové organizace se transformovaly na společnost s ručením omezeným, kdy stoprocentním vlastníkem je město Vsetín. Technické služby Vsetín, s.r.o. byly zapsány do obchodního rejstříku dne 22. srpna 2002 a svou činnost zahájily 1.9.2002. Technické služby už od počátku vykonávaly tyto činnosti: údržba veřejného osvětlení, svoz domovního a komunálního odpadu včetně jeho skládkování, výstavba a letní i zimní údržba místních komunikací, výsadba a údržba městské zeleně, budování a údržba městského mobiliáře, hřišť a sportovišť. Město Vsetín založilo Technické služby Vsetín, s.r.o. za účelem finančních úspor.

Ze stejného důvodu byla po téměř deseti letech v roce 2012 provedena reorganizace společnosti a činnosti prováděné pouze pro jednoho zákazníka pro Město Vsetín, byly převedeny pod příspěvkovou organizaci Technické služby města Vsetína, p.o.

Od 1.1.2013 je hlavní činností společnosti TS Vsetín s.r.o. nakládání s odpady tj. sběr a svoz směsného komunálního odpadu, sběr a svoz vytříděných složek odpadů, provoz Logistického centra odpadů Vsetín a poskytování dalších služeb, které nám umožňuje naše zařízení a technika.

Jsme oprávněnou osobou podle zákona o odpadech k převzetí téměř sta druhů odpadů. Při plnění požadavků našich zákazníků je naší snahou co nejekologičtější a nejekonomičtější zajištění nakládání s odpady, tak, aby byly nejen z naší strany, ale i ze strany zákazníka, naplněny všechny legislativní požadavky. A to vše za přijatelnou cenu.

 

Orgány společnosti:

STATUTÁRNÍ ORGÁN

Jednatel: Ing. Arch. Martina Hovořáková

Jednatel: Mgr. Simona Hlaváčová

Jednatel - ředitel: Ing. Jan Štěpaník, MBA

 

DOZORČÍ RADA

Předseda : Mgr. Karel Neubauer 

Člen         : MUDr. Daniel Bělov

Člen         : Libor Otevřel

Člen         : Radovan Kocúrek

Člen         : Miroslav Mikulenčák